Moderne en eigentijdse
villabouw projecten

  • Uw villa, op uw maat ontworpen en gebouwd
Previous
Next

Bij het eerste gesprek komen wij tot bij u. We bespreken samen wat jullie wensen en noden zijn om uw nieuwe villa tot een goed einde te brengen. Bij dit eerste gesprek bespreken we alle mogelijkheden, de planning en het budget. Kortom alle zaken die noodzakelijk zijn voor een goed architecturaal ontwerp.

Onderling vertrouwen is essentieel voor het realiseren van uw project. Als dat vertrouwen er is, gaan we over tot het aanspreken van onze architect. (Als u zelf al een architect heeft aangesteld, wordt die natuurlijk in het project betrokken).

Hoe gaat het verder?

Tijdens het eerste gesprek werden de wensen, de planning, het budget besproken en werd een vertrouwelijke band gecreëerd. Wat zijn dan de volgende stappen?

Het ontwerp

Bij onze tweede ontmoeting, samen met de architect, overlopen we alle zaken die nodig zijn voor het perfecte ontwerp. Met alle verzamelde informatie gaan zij aan de slag en ontwerpen ze uw droomwoning.

De woning wordt steeds exclusief voor u bedacht en ontworpen. Alle details worden uitvoerig met u besproken. We gaan geen uitdaging uit de weg, we verliezen geen detail uit het oog. Daarom wordt het ontwerp zo vaak als nodig herhaald tot het volledige plaatje klopt. Van zodra u akkoord bent met het hele ontwerp, gaan we over naar de bouwaanvraag. Een stap verder in uw bouwproces.

De bouwaanvraag

Na het indienen van de bouwaanvraag, werken we verder achter de schermen. Alle materialen worden voorgesteld en op elkaar afgestemd. Met de berekeningen van de externe studiebureaus wordt een uitvoeringsdossier samengesteld.

De uitvoeringsdetails worden getekend en de meetstaten opgemaakt. Vervolgens lanceren we de prijsaanvragen en stellen we een planning op. De ontvangen offertes zien we na op juistheid en volledigheid. We overlopen samen met u de offertes en alle betrokken aannemers. 

De uitvoering

Tijdens het hele bouwproces blijven wij het aanspreekpunt tussen alle betrokken partijen. We organiseren en coördineren. We voeren proactief kwaliteitscontroles uit. We maken de nodige werfverslagen op waarin alle punten worden opgenomen die moeten worden verbeterd of opgevolgd. We doen dit steeds samen met de architect. Naast de werfbezoeken controleren we of de planning stipt wordt gevolgd en de budgetten worden gerespecteerd. Ook controleren we de vorderstaten van de aannemers. Zo heeft u altijd een duidelijk zicht op de voortgang van uw nieuwbouw.

We werken altijd met de beste vakmensen, met het allerbeste materiaal, en met respect voor u als mens, uw natuur en uw toekomst. Wij beloven een feilloze afwerking op het hoogste niveau.

Na het bouwproces

De woning is opgeleverd en u geniet met volle teugen van uw nieuwe of vernieuwde woning.

Doet er zich toch ergens een verborgen gebrek voor? Dan volgen wij dit verder voor u op! We spreken de (onder)aannemer erover aan en zorgen dat er op een zo kort mogelijke tijd een oplossing komt om het eventuele probleem te verhelpen.

MENATO is uw partner doorheen het volledige bouwproces voor totaalrenovatie of nieuwbouwwoning.

U voelt een klik met MENATO?

Wij helpen u graag!
Bel ons of stuur een mail, zodat we samen onze eerste ontmoeting kunnen inplannen.

MENATO - Kurt Vanbecelaere
  • Kurt Vanbecelaere
  • Zaakvoerder
MENATO - Koen Pottie
  • Koen Pottie
  • Zaakvoerder
MENATO - Sofie Mahieu
  • Sofie Mahieu
  • Administratie